Miss Universe Japan

miss japan 08 97%
jan 08 miss b 88%
japan av girl 81%
Busty japan 80%
japan 4/4 88%