Miss Universe Japan

miss japan 08 97%
jan 08 miss b 99%
japan av girl 96%
Busty japan 88%
japan 4/4 88%