Melayu pa ang umaga kantotan parin

Sasa ang Gebo 84%