darme, besar, chupar, mamar, amar, vivir.

Vem chupar? 85%